ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ของ อบต.บางแขม

Posted by:

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ของอบต.บางแขม

Continue Reading →
0

ประกาศรับลงทะเบียนผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ของอบต.บางแขม

Posted by:

ประกาศรับลงทะเบียนผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ของอบต.บางแขม

Continue Reading →
0

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม รอบ 6 เดือน

Posted by:

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

Continue Reading →
0

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม รอบ 12 เดือน

Posted by:

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

Continue Reading →
0

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม รอบ 6 เดือน

Posted by:

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

Continue Reading →
0

ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564

Posted by:

Continue Reading →
0
Page 1 of 23 12345...»