ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม 99/99 หมู่ที่ 8

ตำบล บางแขม อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 034 961 688

โทรสาร : 034 961 688 ต่อ 26

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิค  : 6730121@dla.go.th

เว็บไซต์ : www.bangkham.org