ฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ฐานข้อมูลคนพิการ

ฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ฐานข้อมูลคนพิการ

ฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ฐานข้อมูลคนพิการ ปีงบ 2565