ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป บริเวณหน้าซีเจเอ็กเพรส ม.9 ต.บางแขม

Posted by:

ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก ม.9 ต.บางแขม

0

About the Author: