ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านผู้ช่วยสมบัติ บัวจันทร์ หมู่ที่ 10

Posted by:

ประกาศตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10

0

About the Author: