ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7,9 และหมู่ที่ 10 ตำบลบางแขม

Posted by:

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,9 และหมู่ที่ 10

0

About the Author: