ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ซอยบ้านปรีชา กลิ่นขจร ม.8 ต.บางแขม

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก ม.8 ต.บางแขม

0

About the Author: