ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ซอยอู่กบ ม.7 ต.บางแขม

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก ม.7 ต.บางแขม

0

About the Author: