ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอถังประปา (250 ลบ.ม.) ขนาด Dai 6 ม.8 ต.บางแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล ม.8

0

About the Author: