ประกาศสภา อบต.บางแขม เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา อบต.บางแขม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

Posted by:

ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา อบต.บางแขม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2566

0

About the Author: