ประกาศ อบต.บางแขม เรื่อง แจ้งกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายปรีชา ทิมหอม ถึง บริเวณท่อระบายน้ำ คสล.เดิม ม.10 ต.บางแขม

Posted by:

ประกาศแจ้งกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ม.10

0

About the Author: