ประกาศ อบต.บางแขม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล. จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายปรีชา ทิมหอม ถึง บริเวณท่อระบายน้ำ คสล. เดิม ม.10 ต.บางแขม

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ม.10

0

About the Author: