ประกาศ อบต.บางแขม เรื่อง แจ้งกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าซอยโรงนุ่น หมู่ที่ 7

Posted by:

ประกาศแจ้งกำหนดตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนน คสล. สายหน้าซอยโรงนุ่น ม.7

0

About the Author: