ประกาศ อบต.บางแขม เรื่อง แจ้งกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายเลียบคลองชลประทาน (ข้างแพ้นปูนซีแพ็ค) หมู่ที่ 9

Posted by:

ประกาศแจ้งกำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างขยายถนน ข้างแพ็นปูนซีแพ็ค ม.9

0

About the Author: