ประกาศ อบต.บางแขม เรื่อง แจ้งกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณหลังบ้านผู้ช่วยสมบัติ บัวจันทร์ หมู่ที่ 10

Posted by:

ประกาศแจ้งกำหนดวันตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หลังบ้านผู้ช่วยสมบัติ บัวจันทร์ ม.10

0

About the Author: