ประกาศ อบต.บางแขม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดปลาเค้า หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลาดปลาเค้า ม.9

0

About the Author: