ประกาศ อบต.บางแขม เรื่อง แจ้งกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดปลาเค้า หมู่ที่ 9 ต.บางแขม สายบ้านลาดปลาเค้า ม.9

Posted by:

ประกาศ แจ้งกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลาดปลาเค้า ม.9

0

About the Author: