ประชาสัมพันธ์การฝ่าฝืนกฏหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

Posted by:

ประชาสัมพันธ์การฝ่าฝืนกฏหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา

0

About the Author: