ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

Posted by:

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

0

About the Author: