ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Posted by:

ขอเชิญชวนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่ได้รับการยืนยันในปี พ.ศ. 2566 เท่านั้น ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน (30 ชั่วโมง ฝึกอบรม 5 วัน) จัดฝึกอบรมโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและลงทะเบียนผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏตามแผ่นประชาสัมพันธ์นี้ หรือ ท่านสามารถมารับใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ กองสวัสดิการสังคม อบต.บางแขม ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2566 ภายในวันและเวลาราชการ

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0

About the Author: