รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.บางแขม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

Posted by:

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

0

About the Author: