โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

Posted by:

วันที่ 16  มีนาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง”พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหาร พนักงานตำบลบางแขม ครู ก จิตอาสา อสม.และประชาชนทั่วไป ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมได้มีการตรวจคัดกรองวัดไข้โดยเทอร์โมสแกน และจัดให้มีแอลกอฮอลล์ล้างมือแก่ผู้เข้าร่วมทุกท่าน

0

About the Author: