รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2566

Posted by:

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2566

Continue Reading →
0

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

Posted by:

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

Continue Reading →
0

ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมา โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายบ้านหนองม่อง ม.5 ต.บางแขม

Posted by:

ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายบ้านหนองม่อง ม.5 ต.บางแขม

Continue Reading →
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล 7266 นครปฐม

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล 7266 นครปฐม

Continue Reading →
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คอลลีนน้ำ 10 % จำนวน 500 ถัง

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอลลีนน้ำ

Continue Reading →
0

ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายเลียบคลองรางชะโด ม.4 ต.บางแขม

Posted by:

ประกาศตรวจรับงานโครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายเลียบคลองรางชะโด ม.4

Continue Reading →
0

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

Posted by:

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

Continue Reading →
0

ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดปลาเค้า ม.8 ต.บางแขม

Posted by:

ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดปลาเค้า

Continue Reading →
0

ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดปลาเค้า ม.8 ต.บางแขม

Posted by:

ประกาศตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กบ้านลาดปลาเค้า

Continue Reading →
0

ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ซอยอู่กบ ม.7 ต.บางแขม

Posted by:

ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก ม.7 ต.บางแขม

Continue Reading →
0
Page 1 of 20 12345...»