ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

Posted by:

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2567

Continue Reading →
0

ประกาศ อบต.บางแขม เรื่อง แจ้งกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดปลาเค้า หมู่ที่ 9 ต.บางแขม สายบ้านลาดปลาเค้า ม.9

Posted by:

ประกาศ แจ้งกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลาดปลาเค้า ม.9

Continue Reading →
0

ประกาศ อบต.บางแขม เรื่อง แจ้งกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายปรีชา ทิมหอม ถึง บริเวณท่อระบายน้ำ คสล.เดิม ม.10 ต.บางแขม

Posted by:

ประกาศแจ้งกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ม.10

Continue Reading →
0

ประกาศ อบต.บางแขม เรื่อง แจ้งกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณหลังบ้านผู้ช่วยสมบัติ บัวจันทร์ หมู่ที่ 10

Posted by:

ประกาศแจ้งกำหนดวันตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หลังบ้านผู้ช่วยสมบัติ บัวจันทร์ ม.10

Continue Reading →
0

ประกาศ อบต.บางแขม เรื่อง แจ้งกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายเลียบคลองชลประทาน (ข้างแพ้นปูนซีแพ็ค) หมู่ที่ 9

Posted by:

ประกาศแจ้งกำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างขยายถนน ข้างแพ็นปูนซีแพ็ค ม.9

Continue Reading →
0

ประกาศ อบต.บางแขม เรื่อง แจ้งกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางแขม-ดอนเสาเกียด หมู่ที่ 5

Posted by:

ประกาศแจ้งกำหนดวันตรวจรับงาน ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางแขม-ดอนเสาเกียด ม.5

Continue Reading →
0

ประกาศ อบต.บางแขม เรื่อง แจ้งกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากลาง หมู่ที่ 9

Posted by:

ประกาศแจ้งกำหนดตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนน คสล. สายนากลาง ม.9

Continue Reading →
0

ประกาศ อบต.บางแขม เรื่อง แจ้งกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าซอยโรงนุ่น หมู่ที่ 7

Posted by:

ประกาศแจ้งกำหนดตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนน คสล. สายหน้าซอยโรงนุ่น ม.7

Continue Reading →
0

ประกาศ อบต.บางแขม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล. จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายปรีชา ทิมหอม ถึง บริเวณท่อระบายน้ำ คสล. เดิม ม.10 ต.บางแขม

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ม.10

Continue Reading →
0
Page 1 of 24 12345...»