ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต.บางแขม ประจำปี พ.ศ. 2566

Posted by:

เผยแพร่การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ อบต.บางแขม

Continue Reading →
0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

Posted by:

ประกาศเรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน ก.ค. 2566

Continue Reading →
0

ประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพตัดผมชายเบื้องต้น

Posted by:

อบต.บางแขม ร่วมกับ กศน.ตำบลบางแขม เปิดรับสมัครผู้สนใจฝึกอาชีพ “การตัดผมชายเบื้องต้น” จำนวน 12 คน เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ..เริ่มเรียนวันที่ 1-8 สิงหาคม 2566 สถานที่เรียน โรงเรียนวัดบางแขม เวลา 09.00 – 15.00 น. สามารถสมัครได้ที่ อบต.บางแขม ตั้งแต่วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 034-961688 หรือ 092-5485336 ผู้ประสานงาน ครูออย (ครู กศน.ตำบลบางแขม)

Continue Reading →
0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

Posted by:

ประกาศ เรื่องรายงานทางการเงินประจำเดือน มิ.ย. 2566

Continue Reading →
0

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Posted by:

ขอเชิญชวนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่ได้รับการยืนยันในปี พ.ศ. 2566 เท่านั้น ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน (30 ชั่วโมง ฝึกอบรม 5 วัน) จัดฝึกอบรมโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและลงทะเบียนผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏตามแผ่นประชาสัมพันธ์นี้ หรือ ท่านสามารถมารับใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ กองสวัสดิการสังคม อบต.บางแขม ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2566 ภายในวันและเวลาราชการ

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Continue Reading →
0
Page 1 of 25 12345...»