รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564

Posted by:

o28รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564

o28รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564

Continue Reading →
0

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ของ อบต.บางแขม

Posted by:

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ของ อบต.บางแขม

Continue Reading →
0

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ของ อบต.บางแขม

Posted by:

บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ของ อบต.บางแขม

Continue Reading →
0
Page 1 of 8 12345...»