ประกาศแผนปฎิบัติการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Posted by:

ประกาศแผนปฎิบัติการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading →
0

ประกาศตรวจรับงาน โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7,9 และหมู่ที่ 10 ตำบลบางแขม

Posted by:

ประกาศตรวจรับงาน ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,9 และหมู่ที่ 10

Continue Reading →
0

ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมากั้นห้องกระจกและอลูมิเนียม และติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดปลาเค้า หมู่ที่ 8

Posted by:

ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมากั้นห้องกระจกและอลูมิเนียม ศูนย์พัฒนาเด็ก ม.8

Continue Reading →
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมากั้นห้องกระจกและอลูมิเนียม และติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านลาดปลาเค้า หมู่ที่ 8

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมากั้นห้องกระจกและอลูมิเนียม ศูนย์พัฒนาเด็ก ม.8

Continue Reading →
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7,9 และหมู่ที่ 10 ตำบลบางแขม

Posted by:

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,9 และหมู่ที่ 10

Continue Reading →
0

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมากั้นห้องกระจกและอลูมิเนียม และติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดปลาเค้า หมู่ที่ 8

Posted by:

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมากั้นห้องกระจกและอลูมิเนียม ศูนย์พัฒนาเด็ก ม.8

Continue Reading →
0

ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7,9 และหมู่ที่ 10 ตำบลบางแขม

Posted by:

ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,9 และหมู่ที่ 10

Continue Reading →
0

ประกาศตรวจรับงาน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารที่ทำการ อบต.บางแขม หมู่ที่ 8

Posted by:

ประกาศตรวจรับงาน ปรับปรุงห้องน้ำอาคารที่ทำการ อบต.บางแขม

Continue Reading →
0

ประกาศตรวจรับงาน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำชั้นบนอาคารที่ทำการ อบต.บางแขม หมู่ที่ 8

Posted by:

ประกาศตรวจรับงาน ปรับปรุงห้องน้ำชั้นบนอาคารที่ทำการ อบต.บางแขม

Continue Reading →
0
Page 1 of 18 12345...»