สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Posted by:

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2566

Continue Reading →
0

ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมา โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายเลียบคลองดอนเสาเกียด จำนวนพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. หมู่ที่ 5 ม.5

Posted by:

ประกาศตรวจรับงาน โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายเลียบคลองดอนเสาเกียด ม.5

Continue Reading →
0

ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านผู้ช่วยสมบัติ บัวจันทร์ หมู่ที่ 10

Posted by:

ประกาศตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10

Continue Reading →
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายเลียบคลองดอนเสาเกียด จำนวนพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. หมู่ที่ 5 ม.5

Posted by:

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายเลียบคลองดอนเสาเกียด ม.5

Continue Reading →
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านผู้ช่วยสมบัติ บัวจันทร์ หมู่ที่ 10

Posted by:

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10

Continue Reading →
0

ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายเลียบคลองดอนเสาเกียด จำนวนพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. หมู่ที่ 5 ม.5

Posted by:

ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายเลียบคลองดอนเสาเกียด ม.5

Continue Reading →
0

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านผู้ช่วยสมบัติ บัวจันทร์ หมู่ที่ 10

Posted by:

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10

Continue Reading →
0

ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมา โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายบ้านหนองม่อง ม.5 ต.บางแขม

Posted by:

ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายบ้านหนองม่อง ม.5 ต.บางแขม

Continue Reading →
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล 7266 นครปฐม

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล 7266 นครปฐม

Continue Reading →
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คอลลีนน้ำ 10 % จำนวน 500 ถัง

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอลลีนน้ำ

Continue Reading →
0
Page 1 of 21 12345...»