สถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม 99/99 หมู่ที่ 8

ตำบล บางแขม อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์: 034 961 688

โทรศัพท์: 034 961 688 ต่อ 26

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิค  : www.bangkham.org